Polub nas na Facebooku!
 

Chcesz DARMOWĄ DOSTAWĘ
na wszystkie preparaty?
Kliknij LUBIĘ TO!
a prześlemy Ci kod rabatowy!

Regulamin zakupów w sklepie

Regulamin Sklepu Internetowego

bostonsofa.pl

dalej zwany „Regulaminem”

 

I. Postanowienia Ogólne i Definicje

 1. Niniejszy Regulamin reguluje sposób składania zamówień, dokonywania zakupu, rozpatrywania reklamacji oraz inne kwestie wymagane przepisami prawa związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego www.bostonsofa.pl. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

 2. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

  a) „Bostonsofa” lub „Sprzedawcy” - należy przez to rozumieć Pawła Serokę prowadzącego działalność pod firmą Paweł Seroka „BOSTONSOFA” ul. Wspólna 2, 35-205 Rzeszów, posiadającego numer NIP 8133255246, REGON 180449252, którego działalność gospodarcza została wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki;

  b) „Sklepie” lub „Serwisie” należy przez to rozumieć serwis internetowy wraz ze sklepem internetowym znajdujący się pod adresem www.bostonsofa.pl;

  c) „Kliencie” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą zakupu w Sklepie lub osobę dokonującą rejestracji konta w Serwisie, lub inny podmiot w imieniu którego taki zakup lub rejestracja jest dokonywana;

  d) „Konsumencie” - należy przez to rozumieć użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną - dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek Towarów za pośrednictwem Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

 1. Serwis umożliwia zakup detaliczny oferowanych produktów w postaci mebli skórzanych (sof), ich zestawów, akcesoriów oraz mebli dekoracyjnych, zgodnie z opisem znajdującym się każdorazowo przy danym produkcie w Serwisie. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie, o ile inaczej wyraźnie nie zaznaczono - są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały one legalnie wprowadzone na rynek polski.

 2. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta z Serwisem są:

  a) dla telefonów stacjonarnych i komórkowych - +48 506 895 006;

  b) email: info@bostonsofa.pl;

  c) korespondencja pisemna - „Bostonsofa” Paweł Seroka adres - ul. Wspólna 2, 35-205 Rzeszów.

 3. Sprzedającym produkty za pośrednictwem Serwisu jest - Paweł Seroka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Seroka „BOSTONSOFA” ul. Wspólna 2, 35-205 Rzeszów, posiadającego numer NIP 8133255246, REGON 180449252, którego działalność gospodarcza została wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 4. Łączna cena zakupu towaru wraz z podatkami, ewentualnymi kosztami dostawy, opłatami za dostawę oraz wszelkimi innymi kosztami widoczna jest po wyborze odpowiednich opcji w pozycji „do zapłaty” w koszyku, podobnie w koszyku widoczne są czas realizacji zamówienia (przygotowania towaru do wysyłki lub odbioru), czas dostawy oraz możliwe sposoby dokonania zapłaty.

 5. Celem zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi Serwis poleca przesłać opis wady lub zastrzeżenia wraz z kopią (skanem) dowodu zakupu oraz danymi pozwalającymi na identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia reklamacyjnego i nawiązanie z nią kontaktu. W przypadku zgłoszenia występowania wad fizycznych zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać czytelne zdjęcia uszkodzonego miejsca. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać również właściwe żądanie Klienta lub Konsumenta w zakresie odstąpienia od umowy, wymiany, naprawy lub obniżenia ceny stosownie do odpowiednich przepisów prawa. Reklamacja rozpatrzona zostanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 6. Konsumentom dokonującym zakupu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poprzez dokonanie zakupu za pośrednictwem Serwisu w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas w formie pisemnej (listownej na adres podany w pkt. 2 d. Regulaminu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego TUTAJ.

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Serwis zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem kosztów innych niż koszty dostarczenia towaru dla opcji dostawy – „BOSTONSOFA własny transport cykliczny”, który jest domyślnym sposobem dostarczania naszych towarów - który wynosi 30 zł dla dostawy na terenie województw mazowieckiego i podkarpackiego oraz 100 zł na terenie pozostałych województw. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy jest on zobowiązany do pokrycia kosztów zwrotu towaru do siedziby Serwisu (ul. Wspólna 2, Rzeszów) koszty te przy zamówieniu transportu paletowego wynoszą zwykle nie więcej niż 500 zł za paletę.

 8. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku zakupu towarów wyraźnie oznaczonych w Serwisie jako „produkowane na specjalne, indywidualne zamówienie”.

 9. Serwis zobowiązany jest dostarczyć Państwu towary wolne od wad.

 10. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Serwisu w drodze mailowej.

 11. Integralną część niniejszego regulaminu stanowi Polityka Prywatności i Cookies znajdująca się pod adresem https://bostonsofa.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci-i-cookies/20

 12. Warunkiem skorzystania z oferty Serwisu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności i Cookies.

 13. W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka i składa zamówienie za pomocą formularza zamówień.

 14. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 15. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:

  – dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia;

  – łączna cena brutto;

  – sposób i termin zapłaty;

  – sposób i termin realizacji zamówienia;

  – prawo odstąpienia od umowy;

  – informacja konsumencka (zgodnie z art. 8 oraz art. 12 ustawy o prawach konsumenta).

 16. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.

 17. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty (w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem otrzymanie zapłaty nie jest wymagane). Sprzedawca prześle do Klienta w formie emaila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie realizację zamówienia.

 18. Wysyłka potwierdzenia realizacji zamówienia potwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży.

 19. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.

 20. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie ze skutkiem na dzień 25.12.2014 roku - Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony

CA Raty
Sklep internetowy Shoper.pl