Bostonsofa - kontakt

INFOLINIA Sklep internetowy
+48 664 177 110
+48 506 895 006
zamowienia@bostonsofa.pl


Salon Bostonsofa Rzeszów
Galeria DEXA, stoisko 17
Aleja Armii Krajowej 4A
35-304 Rzeszów

tel. +48 664 177 110

zamowienia@bostonsofa.pl

pon-pt 900- 1700
sobota 900- 1400


Salon Bostonsofa Janki
Aleja Krakowska 30
05-090 Janki k. Warszawy

tel. +48 664 177 333

janki@bostonsofa.pl

pon-pt 1100- 1900
sobota 1000- 1500
niedziele handlowe 1000- 1500


Magazyn Rzeszów
ul. Wspólna 2
35-205 Rzeszów

tel. +48 735 976 966
magazyn@bostonsofa.pl


Polityka prywatności i cookies

 

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Paweł Seroka prowadzący działalność pod firmą Paweł Seroka „BOSTONSOFA”, ul. Wspólna 2, 35-205 Rzeszów, oświadcza, że jest właścicielem Serwisu i przestrzega zasad prywatności osób fizycznych korzystających z serwisu działającego pod adresem www.bostonsofa.pl.

 2. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

  a) „Bostonsofa.pl” należy przez to rozumieć podmiot wymieniony w pkt. 1;

  b) „Sklepie” lub „Serwisie” należy przez to rozumieć serwis internetowy wraz ze sklepem internetowym znajdujący się pod adresem www.bostonsofa.pl;

  c) „Kliencie” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą zakupu w Sklepie lub osobę dokonującą rejestracji konta w Serwisie, lub podmiot w imieniu którego taki zakup lub rejestracja jest dokonywana;

  d) „Użytkowniku” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która dokonuje choćby jednokrotnej wizyty w Serwisie;

  e) „Koncie Klienta” – należy przez to rozumieć powstałą w wyniku procesu rejestracji podstronę w ramach serwisu zawierająca dane Klienta, w ramach której Klient ma możliwość m.in. otrzymywania powiadomień, wyrażania opinii na temat Towarów oraz kontrolowania stanu złożonych przez niego Zamówień, w ramach której konieczne jest podanie swoich prawdziwych danych osobowych oraz adresu e-mail, zgodnie z formularzem służącym do tworzenia Konta Klienta.

 3. Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych Klientów oraz Użytkowników będących osobami fizycznymi, które korzystają z Serwisu i zostały sporządzone na podstawie przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 – tekst jednolity).

 4. Administratorem Danych Osobowych Klientów oraz Użytkowników jest Bostonsofa.pl.

 5. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Bostonsofa.pl w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:

  • świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług i wykonywania zawieranych za jego pośrednictwem umów sprzedaży;

  • marketingu usług świadczonych przez Bostonsofa.pl (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody);

  • obsługi procesu Rejestracji założeniu przez Klienta - Konta Klient;

  • logowania do Konta Klienta;

  • ewentualnego dochodzenia roszczeń;

  • przesyłania przez Bostonsofa.pl na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej - zamówionego biuletynu (newsletter);

  • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;

  • zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu;

  • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz;

  • tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu Sklepu;

  • dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Użytkowników oraz Klientów;

  • zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży Towarów (włącznie z dostawą Towarów) i obsługi reklamacji.

 6. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Bostonsofa.pl w celu:

  • dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Użytkowników oraz Klientów;

  • ewentualnego dochodzenia roszczeń;

  • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;

  • tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

 7. Bostonsofa.pl zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, w przypadku gdy obowiązek udzielenia takiej informacji wynika z przepisów prawa.

 8. Informacje dotyczące Klienta lub osoby korzystającej z Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta, za wyjątkiem przypadków, gdy podanie tych informacji jest niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy lub usługi i dopuszczone przez przepisy ustawy o ochronie danych osobowych tj. na przykład na potrzeby dokonania wysyłki towaru.

 9. Dane dotyczące Klienta lub Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz wykonywaniem umowy sprzedaży Towarów (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte.

 10. W przypadku gdy Spółka występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolny sposób, który pozwoli Bostonsofa.pl na identyfikację osoby składającej taką rezygnację, w tym za pomocą panelu klienta, przy czym preferowana jest droga pisemna lub poczty elektronicznej na adres info@bostonsofa.pl.

 11. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach ich przetwarzania i ich usunięcia. w dowolny sposób, który pozwoli Bostonsofa.pl na identyfikację osoby składającej taką rezygnację, przy czym preferowana jest droga pisemna lub poczty elektronicznej na adres info@bostonsofa.pl.

 12. Bostonsofa.pl informuje, że z momentem połączenia się przez Klienta lub Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym numerze IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta lub innej osoby fizycznej, z którego Klient lub inna osoba fizyczna łączy się z Serwisem. Bostonsofa.pl informuje, że będzie przetwarzała, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym numeru IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta oraz Użytkownika korzystającego z Serwisu, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem, oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta lub Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

 13. Jeżeli Klient umieszcza w serwisie Sklepu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób i za ich zgodą.

 14. Bostonsofa.pl zapewnia, że dochowuje starań i wykorzystuje odpowiednie środki techniczne w celu zapewnienia sprawnego i bezproblemowego funkcjonowania Serwisu. Prosimy o zgłaszanie wszelkich błędów w funkcjonowaniu Serwisu na adres poczty elektronicznej info@bostonsofa.pl.

 15. Bostonsofa.pl zapewnia bezpieczeństwo Państwa danych osobowych na poziomie wysokim, a zbiór danych osobowych klientów bostonsofa.pl został zarejestrowany w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych.

 

II. POLITYKA COOKIES

 

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika.

I. Definicje podstawowe

 1. Cookies - Cookies to niewielkie pliki, zapisywane przez Twoją przeglądarkę internetową. Dzięki cookies strona www pamięta Twoje preferencje np: dotyczące przeglądania zawartości. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację Twoich danych osobowych. Pliki cookie nie mają wpływu na Twoje oprogramowanie ani sprzęt.

 2. Strona www - oznacza stronę www.bostonsofa.pl.

 3. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, które służy do uzyskania dostępu do strony internetowej.

 4. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 5. Administrator - oznacza Pawła Serokę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Paweł Seroka „Bostonsofa”, ul. Wspólna 2, 35-205 Rzeszów, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

II. Rodzaje stosowanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzenia jakichkolwiek wirusów lub innego złośliwego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zawierają niezbędne dane takie jak: adres www strony, czas przechowywania na Urządzeniu oraz przypisaną wartość potrzebną do działania strony www.

 2. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:

  • Cookies sesyjne: są zlokalizowane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu wyłączenia przeglądarki internetowej. Zapisane w tych plikach Cookies informacje są po wyłączeniu przeglądarki usuwane z pamięci Urządzenia.

  • Cookies trwałe: są zlokalizowane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Wyłączenie przeglądarki internetowej lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich trwałego usunięcia.

 3. Cookies sesyjne oraz Cookies trwałe nie umożliwiają pobierania danych osobowych ani informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 4. Użytkownik ma możliwość wyłączenia dostępu Strony www do plików cookies na swoim Urządzeniu.

 5. Wyłączenie dostępu Strony www do plików cookies spowoduje, że korzystanie ze Strony www będzie możliwe z wyłączeniem funkcji, które wymagają do poprawnej pracy istnienia plików cookies (np: Rejestracja, Logowanie).

III. Cel stosowania Cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu Uwierzytelniania Użytkownika na Stronie www, co umożliwia:

  • Wgląd Użytkownika we własne dane osobowe zgromadzone w bazie danych.

  • Ewentualne przeprowadzenie transakcji zakupu danego towaru lub usługi (utrzymywanie sesji Użytkownika).

   

 2. Administrator wykorzystuje Cookies pochodzące od serwisów trzecich w następujących celach:

  • Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych należących do firmy Google. Administratorem danych jest Google Inc. z siedzibą w USA.

IV. Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik może w każdej chwili i w każdym czasie samodzielnie zmieniać ustawienia dotyczące przechowywania plików Cookies przez przeglądarkę internetową, służącą do przeglądania zawartości Strony www. Informacje szczegółowe o możliwości i sposobie włączania lub wyłączania obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

 2. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć pliki Cookies, wykorzystując do tego dostępne opcje w przeglądarce internetowej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony

Sklep internetowy Shoper Premium